Forretningsorden for Danmarks 3R-Center

Efter forhandlinger mellem Fødevareministeriet, tre medicinalvirksomheder og tre dyrevelfærdsorganisationer blev man i foråret 2013 enige om at etablere Danmarks 3R-Center med en faglig bestyrelse, eget budget, forskningsmidler og et sekretariat.

Du kan finde forretningsordenen for 3R-centeret her.