Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

The relevance of 3R for the ethical evaluation of animal research (Peter Kunzmann) (beskrivelse på dansk)

I forbindelse med de tilfredshedsundersøgelser, som Danmarks 3R-Center udsender efter dets årlige symposium, har flere deltagere i tidens løb efterlyst et etisk oplæg om dyreforsøg og de 3R’er, hvorfor 3R-centeret havde inviteret Peter Kunzmann (Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover)), som 3R-centeret var blevet anbefalet i forbindelse med en konference tidligere på året.

I sit oplæg stillede Peter Kunzmann spørgsmålet, hvorvidt de 3R’er – hvor betydningsfuld konceptet end er - er hele løsningen på de moralske spørgsmål, som man står overfor i forbindelse med udførelse af dyreforsøg.
Peter fremhævede, at også EU-direktivet (2010/63/ EU) sætter ord på nogle af de hensyn, som der skal tages til dyrene af moralske grunde. I direktivet står der således, at dyr har en værdi i sig selv, som skal respekteres, ligesom dyrene skal behandles, som de sansende væsener de er. Brugen af dyr i forsøg skal derfor begrænses til områder, som i sidste ende vil bibringe miljømæssige gevinster eller sundhedsmæssige fordele for enten mennesker eller dyr.

Med udgangspunkt i bogen Nuffield Council on Bioethics (2015) fremlagde Peter Kunzmann nogle forskellige positioneringer i forhold til dyreforsøg rangerende fra det ene yderpunkt – abolitionisternes position – som er for dem, som ønsker dyreforsøg gjort forbudt, over de mere pragmatiske holdninger, som er knyttet op på harm-benefit og moralske dilemmaer, til det andet yderpunkt, for de der mener, at alle dyreforsøg kan forsvares. Hertil pointerede Peter, at de 3R’er ikke kan ”tilfredsstille” abolitionisterne, selvom Replacement principielt set har muligheden herfor. Mht. harm-benefit problematiserede Peter begrebharm (lidelse/smerte/ubehag, red.), idet det er svært at måle i konkrete situationer. Og fordi forsøgene aldrig kan garantere et positivt resultat, som skal retfærdiggøre den påførte ”harm”, er det nødvendigt at gøre alt for at nedbringe denne til et minimum af moralske årsager. Derfor kan de 3R’er tilfredsstille de mere pragmatiske holdninger mht. dyreforsøg.

Peter Kunzmann forsøgte således, at kigge nærmere på 3R-konceptets begrænsninger i et større perspektiv. Det var Peters pointe, at selv efter forskeren i forbindelse med et dyreforsøg har forholdt sig til de 3R’er og dermed formindsket dyrenes ubehag/smerte mest muligt, stadigvæk er nødvendigt at stille spørgsmålet, hvorvidt dyrenes ”velfærdstab” – trods alt – kan forsvares i forhold til de opnåede fordele ved forsøget. Det er derfor vigtigt at kigge nøjere på omfanget af disse fordele, ligesom det er nødvendigt at etablere nogle kriterier for harm-benefit-balancen, som det også kræves i EU-direktivet.

Du kan finde Peters slides her: The relevance of 3R for the ethical evaluation of animal research

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk