Automatiseret monitorering i dyremodeller til studier af vacciner mod virusinfektioner

Gabriel Pedersen

Vacciner er et vigtigt redskab til at beskytte befolkningen mod virussygdomme, inkl. SARS-CoV-2 som i øjeblikket har skabt en pandemi. Under udvikling af vacciner er det nødvendigt at foretage dyrestudier, både for at teste effekt og mulige bivirkninger. Dette gøres ved først at give vaccinen og derefter udsætte dyrene for en infektion med virus. Mængden af virus i sådanne eksperimenter er en vigtig parameter. En høj mængde virus er ikke fysiologisk relevant og vil give unødig belastning af dyrene. På den anden side vil for lille virusmængde give meget få symptomer - også i de dyr der ikke er blevet vaccineret – og det vil derfor kræve forsøg på mange flere dyr for at kunne undersøge vaccinernes effekt. Måden symptomerne vurderes på er også en udfordring. I dag gøres dette generelt ved dyrepassere giver en score baseret på dyrenes aktivitetsniveau. Dette har den ulempe at det er baseret på et subjektivt skøn og at det gøres på få fastlagte tidspunkter i stedet for at give et kontinuerligt billede af dyrenes symptomer.

I dette projekt vil vi undersøge om vi kan bruge et automatisk system til kontinuerligt at følge dyrenes aktivitetsniveau efter en virusinfektion. Vi håber at dette vil give en bedre datakvalitet som kan give os mulighed til at mindske virusdoser og derved forbedre dyrevelfærd. Samtidig forventer vi at det automatiske system vil give anledning til mindre variation i data, således at vi kan bruge færre dyr ved undersøgelse af vacciners effekt mod virusinfektioner.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.