Forskning i hjerneinfektioner ved brug af blod-hjerne-barriere sfæroider

Yvonne Adams

Mikroorganismer som bakterier (f.eks. Borrelia, der giver borreliose), parasitter (Plasmodium falciparum, der giver hjernemalaria) og virus (f.eks. Varicella zoster, der giver skoldkopper) kan give anledning til infektioner i hjernen. Forskellige dyr (mus, kaniner, hunde, aber) har tidligere været anvendt til at undersøge forskellige mikroorganismers påvirkning af blod-hjerne-barrieren og vores immunsystem. Studier i dyr giver dog ikke et helt præcist billede af de processer, som finder sted i forbindelse med infektioner hos mennesker.

I dette projekt gør vi brug af en cellemodel, der efterligner menneskets blod-hjerne-barriere. Ved at blande tre forskellige celletyper (endotelceller, astrocytter, pericytter) skaber vi en kunstig blod-hjerne-barriere bestående af små kugler (sfæroider). I de små kugler er de tre celletyper i direkte kontakt med hinanden og kan derfor påvirke hinanden ligesom man ser det i menneskehjernen. Ved at bruge de små cellekugler og avanceret mikroskopi undersøges, hvordan forskellige mikroorganismer virker ind på blod-hjerne-barrieren. Vi ser på, hvordan vores immunsystems celler (f.eks. makrofager og T celler) påvirkes ved hjerneinfektioner og på de behandlingsmæssige effekter af forskellige lægemidler.

Ved at bruge en kunstig blod-hjerne-barriere model bestående udelukkende af celler, erstatter vi behovet for at bruge dyr i vores studier.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.