Ex vivo model til test af nye potentielle lægemidler til behandling af åreforsnævring

Lasse Gøbel Lorentzen

Åreforsnævring (aterosklerose) er en almindeligt forekommende tilstand, hvor karvæggen fortykkes af ophobet biologisk materiale - kaldet plak. Disse plaks er meget forskelligartede, og sygdomsbilledet kan variere enormt. Hvor nogen plaks er stabile og forbliver symptomfrie i årtier, er andre ustabile og kan pludselig sprænge. Dette kan føre til dannelse af blodpropper og alvorlige komplikationer såsom hjerteanfald og stroke.

Mekanismerne, der fører til, at et plak bliver ustabilt, er sparsomt belyst og der mangler i høj grad behandlinger, der kan påvirke stabiliteten af et aterosklerotisk plak. En af grundende er, at de mest brugte dyremodeller for åreforsnævring ikke udvikler ustabile plaks eller blodpropper i hjerte og hjerne. Der mangler altså en model, der bedre afspejler de mekanismer, der gør åreforsnævring til en kritisk tilstand hos mennesker.

Aterosklerotiske plaks bliver rutinemæssigt fjernet ved kirurgiske indgreb for at lindre symptomer eller undgå alvorlige komplikationer. Disse plaks bliver normalt kasseret, men vi vil i stedet indsamle og kulturere dem, altså opbevare plaks under tæt på fysiologiske forhold. Vi mener, at kulturerede plaks kan udgøre en værdifuld model til at teste nye potentielle lægemidler – især behandlinger, der er målrettet plak stabilitet. For at teste dette, vil vi udsætte plaks i kultur for en række forskellige behandlinger, der sigter mod at øge stabiliteten af plaks. Herefter vil vi en kombination af histologiske metoder og proteomanalyse til at vurdere effekten af disse behandlinger. Dette kan danne grundlag for videre udvikling af lægemidler, der kan stabilisere aterosklerotiske plaks og forhindre alvorlige komplikationer hos patienter med hjertekarsygdom.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.