Optimering af personaliseret kræftbehandling ved brug af kræft-organoider fra patienter

Mikkel Green Terp

For at kunne udvikle og teste nye medicinske behandlingsstrategier for patienter med kræft er det vigtigt at have modeller i laboratoriet, som i meget høj grad afspejler den kliniske situation. Traditionelt benyttes dyremodeller til at teste og udvikle nye behandlingsstrategier, da de som en levende organisme netop kan afspejle, hvordan en kræftknude kan udvikle og sprede sig til andre organer. Brugen af dyremodeller kan dog være forbundet med etiske overvejelser i forhold til dyrenes velfærd. For at finde de bedste behandlingsstrategier er det nødvendigt at teste mange forskellige kombinationer af lægemidler. Dette kræver ofte adskillige dyreforsøg, hvor dyrene behandles dagligt med flere forskellige lægemidler, hvilket kan medføre betydelige belastninger på dyrene.

Der er derfor behov for at udvikle nye modeller, som kan erstatte dyremodeller til at teste nye behandlingsstrategier for derved at reducere brugen af forsøgsdyr. Nye teknikker muliggør, at vi kan isolere kræftceller fra patienter og dyrke dem som små kræftknuder, kaldet organoider, i laboratoriet i plastikskåle. Disse organoider ligner i høj grad patientens kræftknude, bl.a. i forhold til, hvordan de responderer på behandling. I dette projekt vil vi benytte denne metode til at undersøge effekten af adskillige kombinationer af lægemidler og identificere de kombinationer af lægemiddel, som ser ud til at have den bedste effekt. Efterfølgende kan vi nøjes med kun at teste de bedste kombinationer i forsøgsdyr. Vi kan altså i meget høj grad reducere antallet af dyreforsøg med høj belastning. Vi er overbevist om at denne fremgangsmåde vil forbedre udviklingen af nye og innovative behandlingsstrategier til kræftpatienter og samtidigt være med til at reducere belastende forsøg i dyr.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.