BurgerSearch

Danmarks 3R-Centers årsrapport 2017

06-04-2018

Årsrapport er færdig og udsendes i løbet af i morgen til centerets interessenter. Læs bestyrelsesformandens forord og download rapporten.

Danmarks 3R-Center

Danmarks 3R-Center har bevæget sig vidt omkring i arbejdet på at fremme de 3R’er i løbet af 2017. Vi har uddelt forskningsmidler og udsendt nyhedsbreve, vi har afholdt vores årlige internationale symposium – hvor vi også uddelte årets 3R-pris – vi har deltaget i en lang række konferencer og møder, hvor vi har diskuteret og fremlagt vores synspunkter, ligesom vi har haft fokus på nyhedsformidlingen på vores hjemmeside – blot for at nævne nogle af vores arbejdsopgaver.

Hertil har vi afholdt arrangementet Videnskab med øl til og deltaget i Videnskaben på Besøg, fordi vi tager vores formidlingsmæssige forpligtelser alvorligt – ikke blot i forsøgsdyrs- og alternativverdenen, men også i offentligheden generelt – eksempelvis blandt skoleelever.

I 2017 har vi desuden igangsat et projekt, som skal undersøge muligheden for at nedsætte antallet af forsøgsdyr i Danmark, som oplever en betydelig belastning i forsøg. Det projekt kan du også læse om i denne årsrapport.

Vi har også igangsat projektet Muligheder og barrierer for replacement i forsøgsdyrforskningen, som ligeledes præsenteres senere.

Danmarks 3R-Center stod i november for endnu et internationalt symposium. De mange fremmødte og de mange indlæg viste, at der fortsat er et stort potentiale i samarbejde for at skabe fremgang på 3R-området.

På symposiet blev resultater fra de tidligere års støttede forskningsprojekter præsenteret, ligesom man kunne se posters fra flere af de igangværende projekter. Også i år har 3R-centeret støttet yderligere tre nye 3R-forskningsprojekter – projekter du selvfølgelig også kan læse om i denne rapport.

I år blev dyrlæge Grete Østergaard fra Københavns Universitet modtager af årets 3R-pris. Grete har sammen med kollegaer arbejdet for, at de dyreforsøg, som er nødvendige for forskning og undervisning på Københavns Universitet, forløber så godt som muligt set fra et 3R-perspektiv. Gretes engagement for sagen blev meget tydelig i hendes takketale på årets symposium.

Næste generation er også i fokus i 3R-centerets arbejde. Vi har tidligere fået udarbejdet undervisningsmateriale om forsøgsdyr og de 3R’er til anvendelse på både gymnasium og i grundskole, hvorfor vi i 2017 har arbejdet på at udbrede kendskabet hertil – et arbejde der fortsætter i 2018, hvor vi bl.a. skal præsentere materialet på Danmarks Læringsfestival.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskollegaer og sekretariatet for et stort engagement i løbet af 2017. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke Dyrenes Beskyttelse, LEO Pharma, Lundbeck, Novo Nordisk og Miljø- og Fødevareministeriet for deres støtte til Danmarks 3R-Center i 2017.

I 2017 blev det fra politisk hold besluttet at fortsætte Danmarks 3R-Center med støtte fra ovennævnte interessenter – og nu også med Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation (DOSO), som havde besluttet sig for at støtte op om centeret, hvilket vi selvfølgelig er meget glade for.

Med beslutningen om at fortsætte centeret kan vi fortsætte arbejdet på at skabe et førende miljø inden for formidling og anvendelse af de 3R’er til gavn for både forskning og forsøgsdyr.

Du kan finde årsrapporten her.

Close

Søg på 3rcenter.dk