Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr der anvendes til videnskabelige formål pålægger medlemsstaterne, at oprette et nationalt udvalg for beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål.

Udvalget skal rådgive de kompetente myndigheder (Dyreforsøgstilsynet) og dyrevelfærdsorganer i anliggender vedrørende erhvervelse, opdræt, opstaldning, pasning og anvendelse af dyr til forsøg og sikre udveksling af bedste praksis for at fremme anvendelsen af principperne om de 3R'er (Replacement, Reduction og Refinement) i forbindelse med dyreforsøg. Udvalgets formand og øvrige seks medlemmer et i øvrigt identiske med Danmarks 3R-Centers bestyrelse.

Udvalget er således lovpligtigt, hvorimod et 3R-center er et nationalt initiativ, som ikke blot skal rådgive, men også selv igangsætte og formidle henholdsvis 3R-forskning og resultater.

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer har sin egen hjemmeside.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.