Guide til at vurdere forsøgsdyrs velfærd

14-05-2024

Danmarks 3R-Center har udarbejdet en guide til at vurdere dyrevelfærden hos en mulig samarbejdspartner.

Guide til at vurdere forsøgsdyrs velfærd

Guiden er et redskab til at vurdere dyrevelfærden hos en mulig samarbejdspartner. Ved hjælp af to trin kan du således opnå information om både forsøgsdyrenes konkrete forhold og virksomhedens overordnede politikker på dyreforsøgsområdet.

Guiden kan hjælpe dig til at vurdere, om dyrevelfærden lever op til de krav, som du eller din organisation måtte have hertil. Guiden beskriver, hvilke konkrete forhold med relevans for dyrevelfærden man skal være opmærksom på, når man skal etablere et eksternt samarbejde.

NB. Guiden offentliggøres på engelsk snarest.