Status på ti års bestyrelsesarbejde

12-04-2023

Danmarks 3R-Centers bestyrelse har udarbejdet en artikel, hvori den gør rede for 3R-centerets arbejde i de første to bestyrelsesperioder.

Status på ti års bestyrelsesarbejde

Idet Danmarks 3R-Center snart får en ny bestyrelse, har den nuværende bestyrelse, som alle - på nær et enkelt medlem - har siddet i bestyrelsen siden 3R-centerets etablering i 2013, udgivet en statusberetning over Danmarks 3R-Centers arbejde i perioden 2013-2023.

I redegørelse beskriver bestyrelsen de vigtigste arbejdsopgaver, som er udført i de to første bestyrelsesperioder. I forlængelse heraf vil følge en fuldstændig liste over de udførte
opgaver.