Cathrine Juel Bundgaard (bestyrelsesmedlem siden 2023)

Grunden til at jeg gerne vil bidrage til arbejdet i Danmarks 3R center, er, at jeg gerne vil være med til at fortsætte implementeringen af principperne om de 3R’er i forskningen og undervisningen - særligt i forhold til at gå en dyreforsøgsfri fremtid i møde.

Der er sket meget i løbet af de seneste 10 år, og 3R centeret har været en vigtig del af denne udvikling i Danmark. Jeg mener, at 3R centeret skal være med til at støtte den fortsatte udvikling mod, at fremtidens forskere vil anse det for at være helt naturligt at afsøge dyrefri metoder for at opnå deres videnskabelige mål, før de vælger at anvende forsøgsdyr.

Særligt strategier for arbejdet med Refinement og Reduction er ved at være godt implementeret i de fleste forskningsmiljøer, så selvom der fortsat skal være fokus på disse, så er visionen, for mig at se, at arbejde mere fokuseret på at formidle viden om NAMs (Non Animal Methods) og arbejde for, at der kanaliseres flere ressourcer ind i udviklingen af sådanne, ligesom der skal arbejdes for at skabe karrieremuligheder indenfor dette felt. Dette kan 3R-centeret hjælpe med ved - blandt andet - at sikre god og brugbar kommunikation og være med til at skabe en bred debat om dyreforsøg og alternative metoder.