Christine Nellemann (bestyrelsesmedlem 2013-2023, bestyrelsesformand 2013-2020)

Christine Nellemann er uddannet humanbiolog og har en Ph.D. fra Panum Instituttet. Hun har siden været ansat i afdelingen for Toksikologi og Risikovurdering i DTU Fødevareinstituttet, hvor hun nu er institutdirektør.

Christines vision for 3R området er, at vi med en integreret tilgang til brugen af cellemodeller, computermodeller og dyremodeller kan komme langt med at forudsige og genskabe effekter i mennesker.

Christine kan bidrage med den forskning og viden, de har på DTU Fødevareinstituttet inden for brug af QSAR (Quantitative structure–activity relationship modeller), et batteri af cellemodeller og avancerede dyremodeller til forudsigelse af effekter i mennesker.

Om målet for 3R-Centerets arbejde mener Christine: ”Vi skal igangsætte ny forskning på området og synliggøre det arbejde, som foregår med at erstatte dyreforsøg, med at reducere antallet af dyreforsøg og med at forbedre forholdene for forsøgsdyr.”

Bestyrelsesformand (2013-2020) i Danmarks 3R-Center Christine Nellemann, som til daglig fungerer som institutdirektør på DTU, ses her til centerets symposium i 2014, hvor hun redegjorde for centerets hidtidige arbejde (Foto: Lars Bahl)