Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Peter Bollen

Peter Bollen er lektor og afdelingsleder på Biomedicinsk Laboratorium (Syddansk Universitet) og har siden 1992 arbejdet med forsøgsdyr. Hans interesseområde er forbedring af anæstesi, smertelindring og optimering af opstaldning og ernæring af forsøgsdyr - sidstnævnte var emnet for hans ph.d.-studie.

Han har primært fokus på Refinement, hvor han rådgiver for forskere, der ønsker at gennemføre dyreforsøg. Det foregår ved at vurdere belastningsgraden hos det pågældende projekt og foreslå teknikker, der kan reducere belastningsgraden. En vigtig del af arbejdet er en fastlæggelse af humane endepunkter forud for forsøg, samt monitorering af disse under selve forsøget. I rådgivningen af forskere diskuteres også det nødvendige antal af dyr til det specifikke forsøg, så muligheder for en reduktion af antallet af forsøgsdyr i pågældende projekt klarlægges. Peters vision er, at 3R-principperne forankres bedre i både forskningsmiljøer og samfund.

Peter yder en stor indsats i forbindelse med 3R-centerets formidlingsmæssige forpligtelser, idet han forsøger at udbrede kendskabet til de 3R’er i både forskningsmiljø og samfundet generelt. Han formidler således 3R-principperne i kurser i dyreforsøgskundskab til forskere, ligesom han hvert år bidrager med talrige foredrag om dyreforsøg og de 3R’er under den årlige Videnskaben på Besøg, som er en naturvidenskabsfestival for skoleelever.

For Peter er 3R-Centerets overordnede mål at bidrage til et bedre kendskab til 3R-principperne samt etablere en tankegang blandt forskere, så dyreforsøg ikke nærmest vælges pr. automatik i forbindelse med forskning. Og hvis et dyreforsøg skulle være bedste metode, så sørge for at der anvendes de mindst belastende metoder og det mindst muligt antal dyr. Dette mål opnås bedst ved vidensdeling - inklusiv viden genereret af projekter, som er støttet eller initieret af Danmarks 3R-Center.

Kontaktoplysninger

pbollen(at)health.sdu.dk

Bestyrelsesmedlem Peter Bollen fra Syddansk Universitet fungerede som konferencier ved Danmarks 3R-Centers symposium 2014 (Foto: Lars Bahl)
Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk