Et pas til mus (afsluttet)

Axel Kornerup Hansen

Musen er det mest anvendte forsøgsdyr både i Danmark og på globalt plan. I sukkersyge-forskning, som er et af de største forskningsområder i Danmark, fedes mus af stammen C57BL/6 op med en højfedt-diæt, der gør, at de udvikler fedme og en sukkersyge-lignende tilstand. Hvor mange dyr, der skal bruges i hvert forsøg, bestemmes ud fra, hvor forskelligt musene reagerer, og hvor fede eller sukkersyge de bliver. Nyere forskning har vist, at denne variation i høj grad er styret af dyrenes tarmbakterier, som man i dag, i modsætning til tidligere, forholdsvis enkelt kan karakterise fuldt ud ved en molekylærbiologisk undersøgelse af en afføringsprøve. En anden påvirkende faktor kan være dyrenes arveanlæg. Ganske vist bruges meget ens indavlede mus, men nyere metoder har vist, at musene i deres arvemateriale uden for de egentlige kodende arveanlæg bærer mutationer, og at det hos nogle avlere kan være i betragteligt omfang. Den ikke-kodende del af genomet har betydning for, højt eller lavt de forskellige gener udtrykkes i musen.

I dette projekt har hver enkelt mus fået karakteriseret deres tarmflora, og i mus fra en koloni, hvor der vides at være genetisk variabilitet, har musene også fået deres arvemateriale karakteriseret. Til sammenligning er der også anvendt mus fra en koloni uden genetisk variabilitet. Herefter er der gennemført et fedmeforsøg med en kendt behandling efter at fedme var induceret i musene gennem højfedt fodring. Musene blev i dataevalueringen grupperet efter deres genetik og tarmflora, ligesom der lavedes en klassisk dataevaluering, hvor genetik og tarmflora ikke indgik, og det blev beregnet, hvorvidt en sådan gruppering, hvor den normalt ukontrollerede variation nu er kontrolleret, medfører at man kan bruge færre mus i et forsøg af denne type.

Resultatet var, at karakterisering af musene, hvor hver enkelt mus fik et ’pas’ på bagrund af deres individuelle tarmflora og genetik, kunne reducere gruppestørrelserne betragteligt.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.