BurgerSearch

1,5 millioner til tre 3R-projekter

05-03-2019

Danmarks 3R-Center har besluttet, hvilke 3R-projekter, som skal modtage forskningsstøtte i 2019. Projekterne skal forsøge at optimere velfærden for rotter i metabolismebure, reducere antallet af genmodificerede mus i forbindelse med hjerte-kar-sygdomsforskningen samt undersøge validiteten af dyreforsøg inden for præklinisk forskning.

Danmarks 3R-Center

Tre nye projekter slutter sig til den efterhånden ganske lange liste over 3R-projekter, som har modtaget støtte gennem Danmarks 3R-Center. Siden 2014 har 3R-centeret således støttet hele 19 projekter.

De tre nye projekter er:

Betydningen af burberigelse ved proteinmetabolismeforsøg (Helle Nygaard Lærke, Aarhus Universitet)

Genmodificering af mus uden behov for ekstensiv avl (Per Svenningsen, Syddansk Universitet)

Undersøgelse og analyse af den interne validitet inden for dansk præklinisk forskning (Birgitte S. Kousholt, Aarhus Universitet)

Close

Søg på 3rcenter.dk