BurgerSearch

3R-prisen 2020

26-11-2020

Dorte Bratbo Sørensen fra Københavns Universitet blev årets meget fortjente modtager af Danmarks 3R-Centers 3R-pris. Dorte blev dermed den syvende vinder af prisen.

Årets corona-situation havde resulteret i en aflysning af Danmarks 3R-Centers symposium, hvor 3R-prisen normalt overrækkes vinderen. Derfor planlagde 3R-centeret at overraske Dorte på hendes arbejdsplads - og overrasket blev hun bestemt, da bestyrelsesformand Christine Nellemann og sekretariatschef Tom Bengtsen dukkede op med champagne, blomster og diplom for at give hende den gode nyhed.

Christine holdt en tale for Dorte, som tydeliggjorde, at Dorte er en meget fortjent vinder af 3R-prisen. Faktisk indledte Christine med at fortælle Dorte, at det for Danmarks 3R-Center aldrig havde været et spørgsmål, om Dorte skulle tildeles prisen, men hvornår Dorte skulle tildeles prisen, fordi Danmarks 3R-Center i hele centerets levetid havde lagt mærke til Dortes kolossale engagement på forsøgsdyrsområdet. Christine kunne herefter opremse en imponerende liste af Dortes bedrifter på forsøgsdyrsområdet:

"Du sidder i Rådet for Dyreforsøg – og har gjort det siden 2009; Du er medlem af instituttets dyrevelfærdsorgan; Du er den drivende kraft i center for Anvendt Forsøgsdyrvidenskab (CALAR); Du er formand i CeLAT (Centre for Laboratory Animal Training), som i vores optik er et perfekt eksempel på Culture of Care – det at I drager omsorg og tager ansvar for dyrenes velbefindende og går langt længere end det loven tilsiger; Din forskning drejer sig hovedsageligt om at optimere dyremodeller – om det drejer sig om blodprøvetagning på den mest skånsomme facon, brug af naturlig adfærd som indikator for velfærd, klikkertræning - alt sammen forskning, som skal forbedre dyrenes vilkår; Du er medforfatter på den nyligt udgivne bog Animal-centric Care and Management - Enhancing Refinement in Biomedical Research, som netop drejer sig om at udvide Refinement-begrebet, så man går endnu længere; Du underviser på afdelingens forsøgsdyrskurser, ligesom du altid stiller dig til rådighed som oplægsholder på Dyreforsøgstilsynets miniseminarer; Du har de seneste år arrangeret Forsøgsdyrenes Dag i samarbejde med DOSO - og jeg kunne blive ved".

Christine udtrykke sin beundring over, at Dorte nærmest virker allestedsnærværende i forsøgsdyrsverdenen, hvorefter Christine afsluttede sin tale med følgende ord: "Vi er sikre på, at din store indsats skyldes en oprigtig kærlighed til dyrene. Den egenskab kan Danmarks 3R-Center ikke tage noget som helst af æren for, men vi kan anerkende den, som vi gør i dag ved at give dig 3R-prisen. Tillykke Dorte".

Idet Dorte ikke fik mulighed for at fortælle om sit arbejde på årets symposium, vil Danmarks 3R-Center i stedet bringe en længere artikel om Dortes arbejde i centerets 2020 Årsrapport, som udkommer i begyndelsen af 2021. Vi føler os sikre på, at Dortes arbejde kan inspirere alle, som selv arbejder med forsøgsdyr.

Close

Søg på 3rcenter.dk