BurgerSearch

Ansøgningsrunde til forskningsmidler er åben

13-08-2019

Du kan nu søge forskningsmidler hos Danmarks 3R-Center. Deadline er 10. oktober 2019.

Danmarks 3R-Center

3R-Centeret varetager uddelingen af 1,5 millioner kr. årligt som forskningsmidler inden for et eller flere af de 3R'er.

Der vil blive lagt vægt på projekternes:

  • Kvalitet
  • Gennemførlighed
  • Relevans

Hvem kan indsende ansøgning om støttemidler?

Personer med en forskningsmæssig tilknytning til enten en organisation, institution eller virksomhed i Danmark.

Der kan søges op til 500.000 kr. Typisk vil der blive uddelt støtte i størrelsesordenen 100.000 kr.-500.000 kr.

Personer, som tidligere har søgt forskningsmidler, er meget velkomne til at søge igen.

Find call og ansøgningsskema her.

Close

Søg på 3rcenter.dk