Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

DIRECTIVE 2010/63/EU – focus on implementation and the three Rs (Susanna Louhimies, EU-Kommissionen) (beskrivelse på dansk)

Som titlen antyder, tog Susanna Louhimies udgangspunkt i EU-direktivet, som skal beskytte dyr, der anvendes til videnskabelige formål.

Susanna kunne fortælle, at man fra kommissionens side havde foretaget en nærmere undersøgelse af direktivets effekt blandt medlemslandene. Undersøgelsen viste, at fremskridtene på området varierer fra land til land, hvilket i vid udstrækning skyldes de enkelte landes meget forskellige udgangspunkter. Der er bestemt aspekter at glæde sig over på forsøgsdyrsområdet med europæiske briller på. Susanna nævnte dyrevelfærdsorganerne, som bidrager positivt til dyrevelfærden på mange forsøgsdyrsfaciliteter, ligesom de både bidrager til at højne standarten mht. forskningspraksis og medvirker til at øge opmærksomheden om de 3R’er.

Dyrevelfærdsorganerne har desuden en vigtig rolle at spille i etableringen af en omsorgskultur (Culture of Care) på den enkelte forsøgsdyrsfacilitet, hvilket samtidig er en vigtig brik i arbejdet på at skabe konsensus om sammenhængen mellem god dyrevelfærd og god videnskab. Susanne pointerede også vigtigheden af en stærk national komite (The National Committee for the Protection of Animals used for Scientific Purposes) i arbejdet på at fremme direktivets mål, som i lighed med dyrevelfærdsorganerne kan lide under utilstrækkelig ekspertise og utilstrækkelige økonomiske midler.

For de nationale udvalg er det vigtigt at engagere sig i dyrevelfærdsorganernes arbejde og finde en passende praksis i rådgivningen heraf. Susanna påpegede også vigtigheden af, at alle, som på den ene eller anden måde har en rolle at spille i forsøgsdyrsverdenen (forskere, dyrepassere/dyreteknikkere, kompetente myndigheder (Rådet for Dyreforsøg/Dyreforsøgstilsynet), m.fl. ), skal have en viden om de 3R’er, hvorfor det også skal overvejes, hvorfra og hvordan denne viden skal formidles, så ny viden kontinuerligt tilflyder de relevante personer. I dette arbejder spiller 3R-centrene selvfølgelig en rolle, hvorfor Susanna glædede sig over etableringen af flere og flere centre.

Afslutningsvis præsenterede Susanna en række aktuelle og fremtidige initiativer fra Kommissionens side for at fremskynde direktivets målsætninger yderligere, hvilke inkluderede flere projekter inden for undervisning og træning for at bibringe fremtidige generationer de rigtige værktøjer og den rette attitude i forhold til forsøgsdyrsområdet.

Du kan finde Susannas slides her: Directive 2010/63/EU – focus on implementation and the Three Rs

Vejledninger fra EU-kommissionen

EU-kommissionen har i samarbejde med medlemslandene udarbejdet en række vejledninger, der går mere i dybden med specifikke områder i EU-direktivet om forsøgsdyr. Du kan finde følgende vejledninger på 3R-centerets hjemmeside (Dyrevelfærdsorganer og nationale udvalg; Uddannelsesramme; Inspektion og håndhævelse; Projektevaluering og efterfølgende vurderinger; Ramme for vurdering af belastningsgrad.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk