3R-forskningsprojekter 2014

Danmarks 3R-Center modtog i denne ansøgningsrunde 18 ansøgninger om økonomisk støtte. Heraf modtog nedenstående fire projekter penge.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.