Brug af ultralyd til tidlig diagnostisering af nekrotiserende enterokolitis i præmature grise

Thomas Thymann

Hos børn der fødes for tidligt, er organerne underudviklede og kræver omhyggelig monitorering og støtte for at udvikle sig normalt. Særligt i tarmen er der høj risiko for udvikling af tilstanden nekrotiserende enterocolitis (NEC), som kan være dødelig og derfor kræver stor opmærksomhed fra sundhedspersonalet. Som led i udviklingen af NEC akkumuleres luft i tarmen som følge af tarmbakteriernes forgæring. Luft-akkumuleringen fører til udvidet bugomfang, som er et af de kliniske tegn på en fremskreden tilstand. NEC behandles med smertestillende og antibiotika, men det kan i værste fald være nødvendigt at bortoperere dele af tarmen.

Luftophobning i tarmen, og det deraf afledte træk i bughinden, antages at være forbundet med smerte. For børnenes vedkommende søges dette smertedækket med lægemidler, mens det for forsøgsdyrenes vedkommende er et kriterium for aflivning. Der benyttes overvejende gnaver-modeller til at forske i NEC, men en betydelig begrænsning ved disse modeller er, at det grundet dyrenes størrelse er vanskeligt at følge sygdomsudviklingen og derved sikre rettidig indgriben. Grise, der fødes for tidligt ved kejsersnit, udviser mange af de samme symptomer som børn og er en anderkendt dyremodel inden for NEC-forskning, som specielt ved Københavns Universitet har været brugt i over 20 år. Med støtte fra Danmarks 3R-Center er det vores ønske at videreudvikle og optimere brugen af rutinemæssige ultralydsmålinger af bughulen til at vurdere, hvor fremskreden tilstanden er.

Formålet med projektet er at udstyre os med klare ultralyds-baserede kriterier for rettidig aflivning, således at smerte og ubehag minimeres og holdes på et acceptabelt niveau i overensstemmelse med dyreforsøgstilladelsen.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.