PluriLum assay: Et nyt stamcelle-baseret assay til test for kemikaliers fosterskadende effekter

Rie Vinggaard

På grund af videnskabelige, økonomiske og etiske forhold er der et stort behov for at udvikle nye human- og fysiologisk-relevante metoder til test af kemikalier for udviklingstoksicitet. Dette område tegner sig for størstedelen af de forsøgsdyr, der bliver anvendt til test i forbindelse med risikovurdering af industrikemikalier.

Vi har udviklet en testmetode baseret på humane inducerede pluripotente stamceller, kaldet PluriLum, som vi har indikationer for kan blive en vigtig del af en fremtidig teststrategi for udviklingstoksicitet. Metoden bygger på tre-dimensionelle kulturer af aggregerede stamceller, såkaldte ’embryoid bodies’, der efterligner det meget tidlige humane foster, der dannes 4 dage efter fostrets undfangelse. Disse ’embryoid bodies’ differentieres til bankende hjerteceller og kan detektere fosterskadende effekter af kendte fosterskadende stoffer som fx thalidomid, epoxyconazol, og fluorerede kemikalier. Vi har genetisk modificeret stamcellerne sådan at aktivitet af differentieringsmarkøren NKX2.5 nemt kan aflæses vha. luminescens.

Vi ønsker at bestemme og afgrænse anvendelses-området for PluriLum assay’et ved at teste et bredt panel af positive og negative fosterskadende stoffer og sammenligne de opnåede effekter med effekter, der ses i forsøgsdyr og andre cellemodeller. Derudover er vores mål at belyse virkningsmekanismerne for thalidomid og valproat, for hvilke vi har RNAseq data som afventer bioinformatisk analyse.
Projektet vil bidrage til yderligere at belyse potentialet for PluriLum assay i en fremtidig teststrategi for fosterskadende effekter af kemikalier.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.