Udskiftning af meningeom dyremodeller til fordel for en ex vivo-/organoidemodel til at teste farmakologiske fremskridt i meningeombehandling

Mikkel Schou Andersen

Godartede bindevævsknuder (meningeomer), der udgår fra den hårde hjernehinde beliggende oven på hjernens overflade, er hyppige. Knuder beliggende nær livsvigtige strukturer såsom hjernestamme eller store blodkar eller et kirurgisk svært tilgængeligt sted på kraniebunden kan ofte ikke fjernes helt. Behandlingen af meningeomer er primært kirurgi og alternativt stråleterapi – ingen af disse uden en betydelig risikoprofil. Meningeomer, der ikke fjernes fuldstændigt har en 20-44% risiko for genvækst. Medicinsk behandling har været forsøgt testet siden 1980’erne uden stor succes og som det ser ud nu findes der ikke noget effektivt medicinsk behandlingstilbud.

Meningeomer udtrykker ofte progesteronreceptorer på overfladen af cellerne. En anden type af knude, der minder om meningeomer er den godartede muskelknude, leiomyomer, der findes i nogle kvinders livmoder. Denne er afhængig af progesteronreceptorer for vækst. Leiomyomer behandles med hormondæmpende behandling og noget af det nye er selektive progesteronreceptor modulatorer(SPRM). Disse lægemidler er aldrig afprøvet i meningeomer.

Studiet har til formål at anvende meningeom-væv direkte fra patienter, oprense vævet og isolere cellerne og derved vokse dem i nye knuder(organoider) i laboratoriet. Der vil blive lavet histologi/mikroskopi, DNA-methylering samt proteinanalyse på organoiderne løbende, for at undersøge hvordan de udvikler sig i forhold til den oprindelige svulst. Derefter vil der med klinisk relevante doser blive udført lægemiddel forsøg på organoiderne for at vurdere om cellerne forgår eller stopper deres udvikling. Dette vil kunne anvendes direkte i klinikken hos patienter, hvor total fjernelse af knuden ikke er muligt. Vi vil således kunne anvende organoiderne til direkte at undersøge lægemidlers effekt på svulstvæksten.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.