Implementering af smertebehandlingsmetoder til rotter brugt som model for gigt inflammatorisk smerte

Klas Abelson

Mange mennesker lider af diverse kroniske smerter pga. inflammatoriske sygdomme eller skader på nervesystemet. For nærværende findes der alt for få behandlinger mod disse smerter, hvilket medfør stor lidelse blandt de patienter. For at kunne udvikle fungerende lægemidler mod kroniske smerter, er anvendelse af forsøgsdyr helt nødvendig på nuværende tidspunkt.

At anvende forsøgsdyr i smerteforskning er dog et etisk problem, eftersom dyrene ofte bliver påført smerte af forskellige grader. Disse smerter kan ind emellem være længevarende, uden mulighed for dyrene at undgå. Disse dyr bliver sjældent behandlet med smertelægemidler, da der tit er mistanke om at smertebehandlingen ville påvirke udviklingen af forsøgsparametre negativt. Vi har dog nylig vist at det er muligt at behandle en bestemt dyremodel for gigt med buprenorfin, med noget forbedret velfærd hos dyrene, samtidigt som relevante forsøgsparametre ikke påvirkes og modellen således stadig kan anvendes.

Det pågældende forskningsprojekt vil forsætte den tidligere forskning vi har initieret. Det første skridt vil være at forfine og optimere den aktuelle rottemodel, ved at øge succes raten i udviklingen af modellen og minimere negative effekter som f.eks. lækage fra led til omkringliggende væv, som ikke er relevant for modellen. Når den optimale metode for at udvikle modeller er etableret, vil næste skridt være at implementere den mest relevante smertebehandlingsmetode vi undersøgt i tidligere studier, for at finde en strategi for tillempning af smertebehandling i den aktuelle model, med ingen eller minimal påvirkning på forsøgsparametre. Denne viden vil også kunne bruges til at etablere strategier og anbefalinger også i andre smertemodeller, for at undgå unødvendige, hvor helst det er muligt i disse dyr.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.