Udvikling af celle baserede assays til måling af antistof medieret beskyttelse mod Klamydia bakterien

Jes Dietrich

Mere end 100 millioner mennesker inficeres hvert år med bakterien Chlamydia trachomatis. For kvinder kan en infektion med denne bakterie lede til underlivsbetændelse, som på sigt kan være skyld i ufrivillig barnløshed. Antistoffer, der kan neutralisere bakterien, er essentielle i forsvaret mod den, og det er vigtigt, at en vaccine mod klamydia er i stand til at kunne genere disse antistoffer.

Test af vacciner mod klamydia foregår ved brug af dyremodeller, men disse dyremodeller er langt fra optimale og kræver mange forsøgsdyr pr. gruppe for at give statistisk signifikans. I dette projekt vil vi derfor udvikle nye in-vitro metoder, som baserer sig på cellelinjer i stedet for dyr, til at teste vaccine inducerede antistoffers beskyttende effekt.

Helt konkret vil vi udvikle to in-vitro metoder der kan måle 1) antistoffers evne til at neutralisere bakterien, og 2) antistoffers evne til at mediere at bakterien optages af, og destrueres i, fagocytter. Håbet er at disse metoder både vil reducere antallet af forsøgsdyr i klamydiavaccine dyreforsøg, samt komme til at udgøre en en ny måde til hurtigt at teste et stort antal af vaccine kandidater.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.