Ny avanceret blodinfektionsmodel (afsluttet projekt)

Thomas Emil Andersen

Blodinfektioner er et stort problem med omkring 12.000 danske tilfælde om året, hvoraf cirka 2.000 dør. Blodinfektioner opstår, når mikroorganismer spreder sig fra fx et sår eller urinvejene til blodbanen, hvor de giver anledning til alvorlig infektion såsom septisk chok eller hjerteklapinfektion.

Til forskning i blodinfektioner og udvikling af lægemidler benyttes i dag primært simple cellekultur- laboratoriemodeller samt stort anlagte dyreforsøg. Problemet med simple cellekulturmodeller er, at de ofte er stærkt forsimplede og kun i begrænset omfang efterligner forholdende i menneskekroppen. Dette gør, at resultaterne fra disse ofte afviger fra senere dyreforsøg og kliniske forsøg.

I dette projekt benytter vi vores erfaring med biofilm og cellekulturmodeller under flow, til at udvikle en ny, avanceret endotelinfektionsmodel som læner sig tæt op ad forholdende i menneskets blodårer. Dette muliggør detaljerede undersøgelser af blodinfektioner, bl.a. forårsaget af bakterien Staphylococcus aureus. Denne forskning er yderst relevant, da særligt denne bakterie er kendt for at sprede sig via blodbanen og give alvorlige infektioner.

I projektet vil vi specifikt arbejde med at optimere modellen til undersøgelser af biofilmdannelse under flow af humant blodplasma både på blodkateter (primær indgang for bakterier i hospitalspatienter)- og på endotelcelleoverflader. Hertil benyttes bl.a. time-lapse mikroskopi med fluorescerende bakterier, blodkomponenter og biofilmmarkører. Resultater vil efterfølgende blive sammenlignet med resultater tidligere opnået i dyremodeller. Det forventes, at modellen dels vil forbedre kvaliteten af forskningsresultater ift. almindelige cellekulturmodeller, og dels vil begrænse anvendelsen af dyr til lignende forskning og udvikling i universitets- og industrisammenhæng.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.