Transport og metabolisme af svampemidler i den humane placenta

Bjarne Styrishave

Lægemidler er den gruppe af kemikalier, som den danske befolkning er mest eksponeret til. Desværre er en del lægemidler hormonforstyrrende. Gruppen af lægemidler, kendt som svampemidler, er blandt de mest hormonforstyrrende lægemidler på det danske marked. Denne gruppe af lægemidler er førstevalg til behandling af svampeinfektioner, som fx candidainfektion som rammer ca. 20% af alle gravide.

Under graviditeten er balancen imellem de mandlige og de kvindelige kønshormoner afgørende for fosterets udvikling og en del forskning har fokuseret på at undersøge effekter af kemikalier, herunder lægemidler, på fosterets kønsudviklingen. Man har traditionelt anvendt dyreforsøg til disse studier, men der er klare ulemper forbundet med at anvende forsøgsdyr.

For det første kræver studierne et stort antal dyr. For det andet kan det være svært at overføre resultaterne fra disse forsøg til menneskelige forhold. Dette skyldes forskelle imellem arter i den måde lægemidler bliver transporteret på fra moder til foster, samt den måde som kønshormoner bliver metaboliseret på. For eksempel er moderkagen hos kvinden i stand til at omsætte mandlige kønshormoner til kvindelige kønshormoner, men det er moderkagen hos gnavere, som ofte anvendes som forsøgsdyr, ikke i stand til. Disse forhold begrænser relevansen af at anvende forsøgsdyr til sådanne studier.

Dette studie støttet af Danmarks 3R Center, foreslår en alternativ metode, hvor man anvender moderkagen fra almindelige fødsler til at studere transport og metabolisme af svampemidler og kønshormoner. Ved at genetablere cirkulationen på både moderens og fosterets side af moderkagen efter fødslen og tilføje svampemidler på det der oprindeligt var moderens side af cirkulationen, kan metabolismen af svampemidler og kønshormoner i moderkagen og transporten til fosterets side af cirkulationen studeres i detaljer.

Denne fremgangsmåde vil fuldstændigt overflødiggøre behovet for at udføre dyreforsøg, og samtidig sikre at de resultater der opnås, er relevante for gravide kvinder. Projektet vil bidrage til ny indsigt i, hvorledes svampemidler transporteres imellem moder og foster, og mekanismerne hvormed svampemidler virker hormonforstyrrende. Projektet vil også give ny indsigt i hvordan svampemidler påvirker moderkagens regulering af balancen imellem de mandlige og de kvindelige kønshormoner.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.