Brug af en kunstig cellemodel i stedet for dyreforsøg til at undersøge urinvejsinfektioner

Mariaceleste Aragona, Københavns Universitet

Urinvejsinfektion (UVI) er en hyppigt forekommende bakteriel infektion i urinvejssystemet, som hvert år rammer omkring 150 millioner mennesker. Bakterier kan forårsage infektion i blæren så vel som i nyrerne, og kvinder er særligt modtagelige. Alvorlig hospitalserhvervet UVI opstår ofte efter større traumer samt anlæggelse af urinvejskateter, og UVI er blevet rapporteret i forbindelse med 19,6% af alle hospitalsbehandlinger i EU (Den Europæiske Union).

En ringe forståelse for de mekanismer, som bakterier benytter sig af til at inficere mennesker, har ført til et udbredt overforbrug af antibiotika på verdensplan, hvilket har medført en antibiotikaresistens, som WHO (Verdenssundhedsorganisationen) nu anser for at have nået et kritisk niveau. Med henblik på at designe nye antibakterielle midler vil vi undersøge de cellulære og molekylære mekanismer, der er forbundet med UVI. Dyremodeller af UVI - særligt modeller baseret på mus og grise - er ofte blevet anvendt til dette formål. Desværre er der store begrænsninger forbundet med brugen af dyremodeller, når man skal teste antibiotika på sjældne bakteriestammer, og man kan ikke fuldstændigt genskabe den menneskelige blæres fysiologi i dyremodeller. Derudover vil en dyrebaseret UVI-model give anledning til etiske overvejelser i henhold til dyrevelfærd.

Målet med dette projekt er at producere en præklinisk vævsbaseret blæremodel af UVI, som vil muliggøre målrettet design og sikker testning af nye alternativer til antibiotika. Projektet skal føre til, at man har et fuldgyldigt alternativ til brug af forsøgsdyr.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.