Digital overvågning af laboratoriemus for at minimere lidelse

Rikke Bonnichsen, Teknologisk Institut

I Danmark er der en række lovkrav, når mus anvendes til medicinske og toksikologiske forsøg. Ved forsøgsgennemførelse er der pligt til at overvåge dyrene og minimere lidelse. Overvågningen består typisk af tilsyn og registrering af symptomer, indtil et forudbestemt humane endpoint (HE) nås, og dyrene tages ud af forsøget. Tilsynet giver et øjebliksbillede, men fortæller ikke noget om varigheden af symptomerne eller hvornår progredierende symptomer begynder.

Metoden giver ligeledes udfordringer ift. at sikre, at musene udtages straks, når HE nås, især fordi det kan være udfordrende at gennemføre tilstrækkeligt tilsyn om natten, hvor musene er mest aktive. Derudover kan det, at man forstyrrer musene i forbindelse med et tilsyn, medføre, at de fx gemmer sig eller ”skjuler” symptomer grundet deres naturlige flugtinstinkt.

Projektet skal optimere overvågningen af forsøgsmus ved brug af kamera og kunstig intelligens. Løsningen skal løbende analysere udviklingen i musenes adfærd og kliniske symptomer. Denne kontinuerlige overvågning vil give en række fordele. Den vil gøre det muligt at finde HE på det tidligst mulige tidspunkt, så musene kan udtages straks. Den vil give mere nøjagtige og objektive testresultater, da der skabes en større mængde ensartede data, uden at musene forstyrres.

Dette kan, på den lidt længere bane, gøre det muligt at designe et eksperiment, hvor der er behov for færre mus for at opnå et resultat. Metoden vil således reducere ubehag og stress ved at forbedre den nuværende manuelle overvågning, samtidig med at der skabes muligheder for at reducere antallet af mus anvendt til forsøg.

For at undgå unødig brug af forsøgsdyr udvikles systemet med udgangspunkt i igangværende forsøg og i samarbejde med medicinalindustrien. Der anvendes i projektet en mindre indgribende forsøgsmodel, men projektet vil samtidigt demonstrere potentialet ved at anvende en sådan overvågning til at forbedre dyrevelfærden for mere indgribende modeller.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.