Forbedring af en grisemodel for nyrebækkenbetændelse ved hjælp af en minimalt invasiv inokulationsprocedure

Kristian Stærk, Odense University Hospital

Nyrebækkenbetændelse er en almindelig og alvorlig form for urinvejsinfektion. For at forstå sygdommen og udvikle nye behandlinger er man ofte nødt til at anvende levende dyr, inden man tester nye behandlinger i mennesker. Jo bedre disse dyremodeller afspejler forholdene i mennesker desto større er sandsynligheden for at nye, lovende behandlinger rent faktisk virker i mennesker i sidste ende.

Nuværende dyremodeller - hovedsageligt mus - er uhensigtsmæssige, da mus producerer urin, som er så koncentreret, at det slår bakterier ihjel. Grise er bedre egnet, da de fra naturens side får nyrebækkenbetændelse, ligesom mennesker. Nuværende grisemodeller for nyrebækkenbetændelse bygger på gamle metoder fra 80’erne, som kræver større kirurgi af urinvejene og en efterfølgende helingsperiode. Det er stressende for dyrene og mange må aflives pga. kirurgiske komplikationer.

Vi ønsker med dette projekt at forbedre modellen, så nyrebækkenbetændelse kan påføres dyret uden behov for operation. Dette vil vi gøre ved at introducere bakterier direkte i nyrebækkenet ved hjælp af et midlertidigt nyrekateter. Kateteret placeres med en kikkert via urinrøret.

Den foreslåede metode vil både forkorte forsøgets varighed samt reducere dyrets smerter, stress og ubehag forbundet med forsøgene. Pga. den reducerede belastning vil færre dyr skulle aflives, og på den måde kan vi også reducere det samlede antal af forsøgsdyr.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.