Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Beskyttelse af miljøet af hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller velfærd

Dette omfatter undersøgelser, der har til formål at undersøge og forstå fænomener, som f.eks. miljøforurening, tab af biodiversitet og epidemiologiske undersøgelser blandt vilde dyr.

Dette omfatter ikke forskriftsmæssige anvendelser af dyr til økotoksikologiske formål.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk