Dyrenes Beskyttelses holdning til forsøgsdyr

Anne Sofie Meilvang, Biolog og projektleder for internationale projekter, Dyrenes Beskyttelse

Tilbage i 2001 arbejdede vi sammen med Novo Nordisk for at forbedre opstaldningsforholdene for deres forsøgsdyr og dermed forøge deres velfærd. Det var kontroversielt, at en dyreværnsorganisation arbejdede sammen med et medicinalfirma, men det vigtigste var, at vi fik forbedret forholdene for de dyr, der benyttes i forsøg.

Dyrenes Beskyttelses var også med til at starte 3R-centeret i 2013 og har siden været fast støtte til centret. Danmarks 3R-Center er opstået gennem et enestående samarbejde mellem medicinalvirksomheder og dyreværnsorganisationer, hvilket understreger den pragmatiske måde, som Dyrenes Beskyttelses ofte arbejder på, hvor dialog og samarbejde er vejen frem – selv når man kan have forskellige synspunkter.

Dyrenes Beskyttelses holdning til forsøgsdyr er, at al forskning, der bruger levende forsøgsdyr, skal erstattes med forskning, der benytter alternative metoder. Vi erkender dog, at det ikke er muligt på den korte bane, og indtil det sker, arbejder vi blandt andet på, at de dyreforsøg, som stadig gennemføres, tager så meget hensyn til dyrene, som overhovedet muligt. Vi arbejder også på, at så få dyr, som muligt, anvendes per forsøg, og at der ikke udføres unødvendige forsøg. Vi ønsker også, at de forsøgsdyr, der skønnes nødvendige til brug ved dyreforsøg, skal leve med en så høj grad af god dyrevelfærd som muligt. Vi støtter altså både 3R-principper og 3R-centeret, da vi gerne vil udbrede kendskabet og implementeringen af 3R i den offentlige og private sektor
samt støtte forskning i 3R. Endvidere ønsker vi at opnå politisk opbakning både i Danmark og EU til forsøgsdyrene og eventuelle stramninger i lovgivningen, hvor det er nødvendigt, og når det er relevant.

Dyreforsøg hos uddannelsesinstitutionerne

På trods af at der bruges relativt få dyr – cirka 4.000 per år – på uddannelsesinstitutionerne til at lære kommende dyrlæger, læger og biologer om for eksempel fysiologi, anatomi og kirurgi, mener Dyrenes Beskyttelses, at det er vigtigt, at universiteterne har et stort fokus på 3R. Det bør altid overvejes, om dyrene kan erstattes af alternativer, om antallet, der benyttes, kan reduceres, samt at dyrene opstaldes under bedst mulige forhold og skånes mest muligt under forsøgene. Dyrenes Beskyttelse mener, at det er afgørende, at uddannelsesinstitutioner prioriterer undervisningen i de 3R’er, så de studerende får størst mulig respekt for forsøgsdyrene og sikrer, at de som færdiguddannede vil være opmærksomme på alternativer og har forsøgsdyrenes velfærd som højeste prioritet.

Vi arbejder også internationalt

Dyrenes Beskyttelse arbejder også med forsøgsdyrsproblematikker på et mere internationalt plan. Vi er blandt andet repræsenteret i Eurogroup for Animals’ ”Animals in Science” gruppe. En gruppe, som også arbejder for at sikre en ambitiøs implementering af 3R mod det endelige mål om fuld udskiftning af dyr til mere humane videnskabelige tilgange. Gennem Eurogroup for Animals opfordrede Dyrenes Beskyttelse sidste år vores følgere til at underskrive et fælles europæisk initiativ for at gøre en ende på dyreforsøg i fremstillingen af kosmetik én gang for alle. For på trods af at EU i 2009 kom med et forbud mod dyreforsøg ved test af kosmetik, er der flere love, der regulerer forsøgene, så der er desværre fortsat dyr, der bliver brugt til at teste ingredienser til kosmetik. Det, mener vi ikke, kan være rigtigt.

Heldigvis var underskriftindsamlingen succesfuld, da over 1.2 millioner EU-borgere støttede initiativet. Det viste os også, at der fortsat er et stort ønske blandt forbrugere til at reducere brugen af forsøgsdyr. Vi holder også skarpt øje med, hvad der foregår på forsøgsdyrsområdet længere ude i verden. Blandt andet støtter Dyrenes Beskyttelse ”The Longtailed Macaque Project”. Den Langhalede makak (Macaca fascicularis) er en abe, der meget ofte bruges som forsøgsdyr. Desværre bliver de ofte fanget i naturen og hvidvasket ved at registrere dem som født på et avlscenter. Projektet arbejder blandt andet for at sikre sig, at loven på området overholdes og for at sørge for, at langhalede makakaber ikke indfanges direkte i naturen og sendes til forsøgsstalde. Endvidere arbejder projektet på at forbedre forholdene i staldene for forsøgsaber. Selvom man ikke længere benytter aber til forsøg i Danmark, mener vi, at det er et vigtigt projekt at støtte, da man risikerer at udrydde de vilde bestande af aber, og da der ydermere er en række seriøse velfærdsproblematikker forbundet med at bruge vilde dyr til forsøg.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.