Heste som forsøgsdyr

I Danmark anvendes også heste som forsøgsdyr. I 2019 anvendtes således 47 heste, æsler og krydsninger. Forsøgene skal bl.a. give mere viden om sygdom hos heste, men fordi hesten i mange tilfælde er en god model for sygdom hos mennesket kan forsøgene også give værdifuld viden på sådanne områder.

Hesten er eksempelvis det eneste dyr, der naturligt udvikler astma, som det vi ser hos mennesker. Astma hos heste ses ofte først hos den voksne til midaldrende hest. Astma kan opstå, når hesten udsættes for et støvet staldmiljø. Støvpartikler i form af organiske partikler er dermed, som hos mennesker, den faktor, der udløser de kliniske symptomer.

Forsøg med heste giver således en øget viden indenfor astma hos heste, men kan også overføres til mennesker og derved være til gavn for begge arter.

Forsøgsheste
Foto: John Post
Foto: John Post
Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.