Supplerende materiale om forsøgsdyr og de 3R'er (ressourcerum)

Udarbejdet af Aiko Sho Nielsen (freelancejournalist og gymnasielærer i biologi) for Danmarks 3R-Center (copyright)

Oversigtsartikler og bøger om 3R

Dyreetik

Herunder:

Fremskridt og metoder inden for 3R

Video

Ophavsret og kreditering

Ophavsretten til undervisningsmaterialet ligger hos Danmarks 3R-Center.

Freelancejournalist Aiko Sho Nielsens navn skal fremgå af materialet i forbindelse med enhver offentliggørelse.