Undervisningsmateriale om forsøgsdyr og de 3R'er

Undervisningsmaterialet er tiltænkt de gymnasiale uddannelser i fagene Biologi og Bioteknologi, men er i høj grad relevant i tværfaglige forløb.

Undervisningsforløb

Vigtigt: Læs lærervejledningen og følg derefter undervisningsmaterialets trin:

  1. Quiz - første del (send dit navn (læreren) til info@3rcenter.dk og modtag login til quiz indenfor en arbejdsdag)
    (se spørgsmålene her)
  2. Forsøgsdyr og 3R (film)
  3. 3R – vejen mod færre og mere skånsomme dyreforsøg (baggrundsartikel - pdf version)
  4. Gruppearbejde med udgangspunkt i ressource-rummet.
  5. Quiz - anden del (se spørgsmålene her)

Ekstra:

Foredrag af forsker eller besøg i forsøgsdyrstald

For gymnasielærere der anvender undervisningsmaterialet, vil Danmarks 3R-Center gerne være behjælpelig med at undersøge muligheden for enten at få en forsker ud i jeres gymnasieklasse eller arrangere et besøg i en forsøgsdyrsstald (skriv til info@3rcenter.dk)

 

 

Ophavsret og kreditering

Ophavsretten til materialet ligger hos Danmarks 3R-Center

Freelancejournalist Aiko Sho Nielsens navn skal fremgå af materialet i forbindelse med enhver offentliggørelse

Søg på 3rcenter.dk