3R-prisen 2017

09-11-2017

På det netop overståede årlige symposium tildeltes 3R-prisen til Grete Østergaard.

3R-prisen 2017

Grete Østergaard blev færdiguddannet dyrlæge ved KVL 1983. Hun blev senere ph.d. ved Roskilde Universitet 1997 og Master of Laboratory Animal Science ved Københavns Universitet 2006.

Grete har arbejdet som klinisk dyrlæge i årene 1983-1985, hvorefter hun arbejdede som clinical trials associate ved Lundbeck 1985-1988. I perioden 1988-2003 var hun ansat som toksikolog ved Afdelingen for Toksikologi under DTU Fødevareinstituttet. År 2003 startede Grete som forsøgsdyrsdyrlæge ved Afdeling for Eksperimentel Medicin (AEM) ved Københavns universitet, hvor hun i dag er chefdyrlæge.

I sin tid som dyrlæge ved AEM, har Grete været med til at bygge det omfattende Laboratory Animal Care and Use program ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) op, hvilket har medført, at afdelingen er akkrediteret af AAALAC (https://aaalac.org/).

Grete var også med til at etablere den lokale dyrevelfærdskomité ved AEM (http://emed.ku.dk/om/dyrevelfaerdskomite/) for at sikre, at de dyreforsøg der gennemføres ved SUND foregår under maksimal hensyn til dyrevelfærd og de 3R'er. I dag er det et lovkrav, at der skal findes en sådan komité i alle virksomheder, hvor dyreforsøg udføres, men AEM:s dyrevelfærdskomité blev etableret lang tid før dette lovkrav.

Gretes indsats ved AEM de seneste 14 år har dermed været afgørende for det store arbejde med at optimere velfærden hos de mange dyr, der bliver brugt i forskning ved Københavns universitet. Grete er en person som aldrig går på kompromis med sine værdier og med sin opgave at tilse at regler efterfølges. Hun kæmper hver dag for, at dyrevelfærd sikres ved refinement af forsøgene så langt det er muligt, hvilket mange forskere ved SUND helt sikkert har fundet ud af gennem årene.

Kort sagt, har Grete været, og er stadig, utrolig vigtig for arbejdet med 3R og dyrevelfærd og har virkelig fortjent 3R-prisen 2017.

(Foto: Kim Granli)

Du kan se tidligere modtagere af Danmarks 3R-Centers 3R-pris her.