3R-prisen 2023

06-11-2023

Leif Røge Lund fra Dyreforsøgstilsynet fik overrakt årets 3R-pris for sin mangeårige indsats på forsøgsdyrsområdet med stor effekt på dyrenes velfærd.

3R-prisen 2023
Leif Røge Lund fra Dyreforsøgstilsynet overrækkes her årets 3R-pris af bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center Axel Kornerup Hansen (foto: David Kahr).

Leif Røge Lund fik en fortjent anerkendelse på baggrund af sin mangeårige indsats på forsøgsdyrsområdet - først i Rådet for Dyreforsøg og siden hen i Dyreforsøgstilynet. Leif har gennem hele sit virke haft stor fokus på forsøgsdyrenes velfærd.

I forbindelse med Dyreforsøgstilsynets inspektioner på landets forsøgsdyrsfaciliteter har Leif adgang til - og dermed indflydelse på - alle landets forsøgsdyr. Leif har således altid haft fokus på at gode idéer fra én facilitet bringes videre til andre faciliteter, hvormed dyrevelfærden kan forbedres på specifikke områder.

Leifs tanker omkring vidensdeling for at forbedre forsøgsdyrsvelfærden er bestemt ikke af ny dato. Leif har således - bl.a. - været ophavsmand til Dyreforsøgstilsynets miniseminarer, hvor forsøgsdyrsrelaterede emner bringes op tre gange årligt for alle med en professionel interesse i forsøgsdyr.

Leif Røge Lund modtog et velfortjent bifald , da han på årets 3R-symposium modtog prisen af bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center, Axel Kornerup Hansen.

I Danmarks 3R-Centers kommende årsrapport (2023) vil du kunne blive klogere på Leif Røge Lunds indsats på forsøgsdyrsområdet.