Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Behov for en bredere forståelse af begrebet erstatning af dyreforsøg

11-05-2020

3R-centeret har udarbejdet et statement-papir vedr. erstatning af dyreforsøg.

Behov for en bredere forståelse af begrebet erstatning af dyreforsøg

Forskningsmæssige fremskridt har givet nutidens forskere nogle muligheder, som forskere ikke havde før i tiden, hvorved de i langt højere grad end tidligere har mulighed for først at tænke i dyrefri metoder. Danmarks 3R-Center har derfor formuleret et statement-papir, hvori dette forhold beskrives. I arbejdet fremover vil Danmarks 3R-Center ikke udelukkende arbejde på at fremme kendskabet til de 3R’er i forsøgsdyrsmiljøet, men også arbejde på at fremme kendskabet til dyrefri metoder, så forskere, der sædvanligvis ville tænke i dyremodeller, opnår kendskab til andre metoder.

Du kan læse statement-papiret Danmarks 3R-Center finder, at der er behov for en bredere forståelse af begrebet erstatning af dyreforsøgher.

Statementpapiret er også at finde i Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2019.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk