Forsøgsdyrenes Dag den 24. april

26-03-2024

Dyreforsøgstilsynet og DOSO/KU afholder i forlængelse af hinanden hvert deres arrangement på KU.

Forsøgsdyrenes Dag den 24. april

I anledningen af Forsøgsdyrenes Dag afholdes to arrangementer på KU (Frederiksberg).

Kl. 9.00-12.00 afholder DOSO - i samarbejde med Sektion for Præklinisk Sygdomsbiologi på Københavns Universitet - et arrangement under temaet ”Genredigerede dyr - hvordan har nye teknikker ændret brugen af forsøgsdyr?”.

Herefter serverer Dyreforsøgstilsynet frokost i tidsrummet 12.00-13.00, hvilken efterfølges af Dyreforsøgstilsynets arrangement (13.00-15.30) under temaet “forsøg med fisk i et klima under forandring”.

Vær opmærksom på, at deltagelse i begge arrangementer er gratis, men kræver separat tilmelding til hver del.