Årsrapport

Danmarks 3R-Center skal ifølge forretningsordenen udarbejde og udsende en årsrapport med oplysninger om udviklingen på 3R-området i Danmark og relevante oplysninger om den internationale udvikling på området.

Danmarks 3R-Center påbegyndte dets arbejde i slutningen af 2013 med en bevilling for 3 år. Den udløb således med udgangen af 2016, hvorfor dette tidspunkt er en god anledning til at gøre centrets resultater op.

Vi har nået meget på de tre år med oprettelse af en hjemmeside med megen information og mange nyheder, årlige symposier med inspiration og netværk, uddeling af forskningsmidler, udsendelse af nyhedsbreve, udarbejdelse af undervisningsmateriale til både gymnasie og grundskole, uddeling af 3R-priser, etablering af samarbejde både nationalt og internationalt, kortlægning af kendskab til de 3R’er blandt forsøgsdyrsbrugere og meget, meget andet.

Danmarks 3R-Center stod i september 2016 bag endnu et internationalt symposium under titlen ”Succeser inden for de 3R’er”. De mange fremmødte og de mange indlæg viste, at der bestemt er mange succeser inden for 3R-området, som vi ikke altid får lagt nok vægt på.

På symposiet tildeltes 3R-prisen (2016) til QSAR-gruppen på DTU Fødevareinstituttet. Forskningsgruppen har i mere end 15 år arbejdet på vha. tidligere udførte dyreforsøg, celleforsøg og data fra kliniske forsøg at udvikle matematiske modeller til at forudsige kemiske stoffers effekter i mennesker.

På symposiet blev flere af de forskningsprojekter, som 3R-centeret har støttet, præsenteret i form af oplæg eller posters. I lighed med 2014 og 2015 tildelte 3R-centret i 2016 tre nye forskningsprojekter støtte, hvormed centeret i alt har støttet ti 3R-projekter.

Til sidste års årsrapport (2015) bad vi Århus Universitet om at beskrive deres øgede fokus på 3R-området. I år har vi bedt Novo Nordisk om et indlæg om deres nye 3R-afdeling for at anerkende denne indsats og udbrede kendskabet til samme. Vi hører rigtigt gerne fra andre institutioner, som gerne vil beskrive, hvordan de gør en forskel på 3R-området.

Formidling er også et fokusområde for 3R-centret. Vi kunne således sidste år fortælle om udarbejdelsen og offentliggørelsen af et undervisningsmateriale om forsøgsdyr og de 3R’er til gymnasieelever. I 2016 har vi fået tilrettet dette undervisningsmateriale, så det kan benyttes i grundskolens ældste klasser (8.-10. klasse). Materialet er at finde på vores hjemmeside (3rcenter.dk). I det hele taget fortsætter vi med at udbygge og professionalisere hjemmesiden med information om forsøgsdyr og de 3R’er, idet vi tager vores formidlingsmæssige forpligtelser alvorligt.

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskollegaer og sekretariatet for et stort engagement i løbet af 2016. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke Dyrenes Beskyttelse, LEO Pharma, Lundbeck og Novo Nordisk for deres støtte til Danmarks 3R-Center. Her sidst på året i 2016 er der taget beslutning om at fortsætte Danmarks 3R-Center i yderligere tre år med støtte fra ovennævnte interessenter, ligesom også dyreværnsorganisationen DOSO har valgt at træde ind i interessentgruppen. Velkommen til DOSO. Med jeres og Miljø- og Fødevareministeriets støtte kan vi fortsætte med at skabe et ledende miljø inden for formidling og anvendelse af de 3R’er til gavn for både forskning og forsøgsdyr.

Christine Nellemann
Bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk