BurgerSearch

Årsrapport

Danmarks 3R-Center skal ifølge forretningsordenen udarbejde og udsende en årsrapport med oplysninger om udviklingen på 3R-området i Danmark og relevante oplysninger om den internationale udvikling på området.

Forord til Danmarks 3R-Centers årsrapport 2019

Kære alle

2019 har været et godt år i Danmarks 3R-Center. Det årlige internationale symposium havde rekord i deltagerantal, og symposiet tiltrak også en hel del internationale gæster, som gerne vil dele deres viden med os og høre om vores aktuelle forskning. Det er glædeligt, at Danmarks 3R-Centers arbejde på den måde også kan komme uden for landets grænser. 3R-prisen gik i år til Thomas Bertelsen fra Novo Nordisk, som fik den for sit lange virke for forsøgsdyrene og for dem, som arbejder med forsøgsdyr. Især Thomas´ arbejde og store engagement i Culture of Care har gjort et stort indtryk på bestyrelsen. Arbejdet med Culture of Care sætter også Danmark på verdenskortet inden for 3R-området. Jeg vil derfor benytte lejligheden til endnu engang at ønske Thomas tillykke med prisen.

En tilbagevendende begivenhed er de årlige udmøntninger af forskningsmidler til 3R-området, hvor vi altid glæder os til at læse de mange ansøgninger, som afspejler stort engagement i området. Bestyrelsen ser meget gerne, at I fortsat indsender de mange gode og relevante forskningsansøgninger.

Danmarks 3R-Center blev etableret for forsøgsdyrenes skyld, hvorfor det giver god mening at arbejde for at fremme kendskabet til de 3R’er (Replacement, Reduction og Refinement) i forsøgsdyrsmiljøet. Forskningsmæssige fremskridt har givet nutidens forskere nogle muligheder, som forskere ikke havde før i tiden, hvorved de i langt højere grad end tidligere har mulighed for først at tænke i dyrefri metoder. Vi har i Danmarks 3R-Center derfor formuleret et statement-papir, hvori vi beskriver dette forhold. I arbejdet fremover vil Danmarks 3R-Center således ikke udelukkende arbejde på at fremme kendskabet til de 3R’er i forsøgsdyrsmiljøet, men også arbejde på at fremme kendskabet til dyrefri metoder, så forskere, der sædvanligvis ville tænke i dyremodeller, opnår kendskab til andre metoder.

Vi har igen i år inviteret en ekstern virksomhed til at fortælle om deres arbejde med de 3R’er. I denne årsrapport kan I læse om 3R-aktiviteter hos Leo Pharma. Vi er meget glade for, at LEO-Pharma har takket ja til denne mulighed. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskollegaer og sekretariat for et stort engagement i løbet af 2019. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke Dyrenes Beskyttelse, DOSO, LEO Pharma, Lundbeck, Novo Nordisk samt Miljø og Fødevareministeriet for deres støtte til Danmarks 3R-Center i 2019. Alle har i øvrigt meddelt, at de også de næste år vil støtte det danske 3R-center økonomisk, da de er tilfredse med centerets arbejde. Med denne støtte kan vi fortsætte med at skabe et førende miljø inden for formidling og anvendelse af de 3R’er til gavn for både forskning og forsøgsdyr.

Mange hilsener

Christine Nellemann, bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center

Årsrapport 2019

Årsrapport 2019
Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018
Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2017
Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2016
Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2015
Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2014
Danmarks 3R-Centers årsrapport fra 2014
Close

Søg på 3rcenter.dk