BurgerSearch

Årsrapport

Danmarks 3R-Center skal ifølge forretningsordenen udarbejde og udsende en årsrapport med oplysninger om udviklingen på 3R-området i Danmark og relevante oplysninger om den internationale udvikling på området.

Forord til Danmarks 3R-Centers årsrapport 2018

2018 har været et begivenhedsrigt år i Danmarks 3R-Center. Flere aktiviteter er efterhånden ved at være fasttømrede traditioner, som vi i bestyrelse og sekretariat efterhånden har godt styr på, og som du måske kender centeret for.

Det internationale symposium havde rekord mange deltagere i år, og mange interessante diskussioner udspillede sig. Vi uddelte 3R-prisen til Birgitte Kousholt, som er en meget værdig modtager heraf med sit fokus på systematic reviews i sin forskning på Aarhus Universitet. Det kan du læse mere om her i årsrapporten.

Du kan også læse om bestyrelsesmedlem Peter Bollens erfaringer med at præservere mus efter den såkaldte Elnady-metode, som blev præsenteret på symposiet i 2017. Idet netop inspiration er et af vores mål med symposiet, har Peters vellykkede eftergørelse af metoden været spændende at følge.

En anden tilbagevendende begivenhed er de årlige udmøntninger af forskningsmidler til 3R-området, hvor vi altid glæder os til at læse de indkomne ansøgninger - bliv endelig ved med at sende dem. Du kan læse om de nyeste projekter her i årsrapporten.

Bestyrelsen har også været optaget af andre ting. Vi har diskuteret antallet af forsøgsdyr i Danmark. Ofte bliver alene antallet af forsøgsdyr set som en parameter på styrken af 3R-miljøet, og om udviklingen går i den rigtige retning mod brug af færre forsøgsdyr. Danmarks 3R-Center har derfor udformet et statement papir om, at flere forsøgsdyr ikke nødvendigvis er negativt. Jeg håber, at du vil læse dette med interesse.

Vi har også diskuteret den generelle udvikling af de 3R’er - især udviklingen inden for Replacement. Bestyrelsesmedlemmerne Lisbeth E. Knudsen og Erwin Roggen er begge engagerede og vidende eksperter på området, hvilket vi drager nytte af i bestyrelsen – eksempelvis, som det var tilfældet på Dyrevelfærdsorganernes Årsmøde, hvor emnet for mødet netop var Replacement.

Vi har igen i år inviteret nogle eksterne personer fra vigtige forskningsinstitutioner i Danmark til at fortælle om deres arbejde med de 3R’er. I denne årsrapport kan du derfor læse tre artikler om 3R-aktiviteter på henholdsvis Institut for Husdyrvidenskab (Aarhus Universitet), Universitetshospitalet for Store Husdyr (Københavns Universitet) samt en fællesartikel om arbejdet på Parasitologi og Akvatisk Patobiologi (Københavns Universitet) og Klinisk Institut (Aarhus Universitet).

Som noget nyt har Danmarks 3R-Center kontaktet en række fonde i Danmark, som uddeler forskningsmidler til naturvidenskabelig og lægevidenskabelig forskning for at opfordre disse til at tilslutte sig det internationale Joint European funding principles for research involving animals. Det har flere af fondene allerede besluttet at gøre, hvilket vi er meget glade for. Forskning, som tager højde for og bedrer de 3R’er, er nemlig ikke kun god for forsøgsdyrene, men resulterer også i bedre resultater og dermed bedre forskning.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskollegaer og sekretariatet for et stort engagement i løbet af 2018. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke Dyrenes Beskyttelse, DOSO, LEO Pharma, Lundbeck, Novo Nordisk og Miljø- og Fødevareministeriet for deres støtte til Danmarks 3R-Center i 2018. Med denne støtte kan vi fortsætte arbejdet på at skabe et førende miljø inden for formidling og anvendelse af de 3R’er til gavn for både forskning og forsøgsdyr.

Mange hilsener

Christine Nellemann
Bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018
Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2017
Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2016
Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2015
Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2014
Danmarks 3R-Centers årsrapport fra 2014
Close

Søg på 3rcenter.dk