Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Adrian Smith (bestyrelsesmedlem 2013-2021)

Adrian Smith er Britisk veterinær, men har været bosat i Norge i mere end 30 år. Han har arbejdet indenfor mange forskellige områder forsøgsdyrsmiljøet i Norge. Siden 2007 har han virket som sekretær for Norecopa, den nationale konsensus-platform for erstatning, reduktion og forbedring af dyreforsøg.

Adrians holdning er, at god dyrevelfærd giver gode videnskabelige data. 3R-arbejdet er derfor en win-win situation for både forskerne og dyrene. Hans vision for 3R-Centerets arbejde er derfor, at alle interessenter skal arbejde sammen i harmoni for at fremme processen med at erstatte, reducere og forbedre dyreforsøg.
Adrian har samlet meget viden om 3R-ressourcer gennem sit arbejde indenfor miljøet og har et godt netværk. Han har arbejdet både som forsker, repræsentant for myndighederne, ansvarlig for en dyreafdeling og som videns-formidler om alternativer, så han kan se sagen fra flere ståsteder.

De vigtigste opgaver for 3R-Centeret er, ifølge Adrian Smith, at fremskridt på 3R-området hurtigt kommunikeres ud i både Danmark og omverdenen, ligesom den gensidige forståelse, respekt og vidensudveksling mellem de forskellige interessenter skal øges. Adrian vil desuden arbejde for, at forskningsområdet tilføres flere midler.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk