BurgerSearch

Adrian Smith

Adrian Smith er Britisk veterinær, men har været bosat i Norge i mere end 30 år.  Han har arbejdet indenfor mange forskellige områder forsøgsdyrsmiljøet i Norge. Siden 2007 har han virket som sekretær for Norecopa, den nationale konsensus-platform for erstatning, reduktion og forbedring af dyreforsøg.

Adrians holdning er, at god dyrevelfærd giver gode videnskabelige data. 3R-arbejdet er derfor en win-win situation for både forskerne og dyrene. Hans vision for 3R-Centerets arbejde er derfor, at alle interessenter skal arbejde sammen i harmoni for at fremme processen med at erstatte, reducere og forbedre dyreforsøg.
Adrian har samlet meget viden om 3R-ressourcer gennem sit arbejde indenfor miljøet og har et godt netværk. Han har arbejdet både som forsker, repræsentant for myndighederne, ansvarlig for en dyreafdeling og som videns-formidler om alternativer, så han kan se sagen fra flere ståsteder.

De vigtigste opgaver for 3R-Centeret er, ifølge Adrian Smith, at fremskridt på 3R-området hurtigt kommunikeres ud i både Danmark og omverdenen, ligesom den gensidige forståelse, respekt og vidensudveksling mellem de forskellige interessenter skal øges. Adrian vil desuden arbejde for, at forskningsområdet tilføres flere midler.

Kontaktoplysninger

adrians(at)online.no

Adrian Smith
Adrian Smith er bestyrelsesmedlem i 3R-Centeret
Close

Søg på 3rcenter.dk