Birgitte Kousholt (bestyrelsesmedlem siden 2021)

Birgitte Kousholt er uddannet dyrlæge og har en Ph.D. fra Aarhus Universitet. Hun har siden være ansat på Aarhus Universitet, først som post doc, siden som forsøgsdyrsdyrlæge og senest også som leder af Institut for Klinisk Medicins stordyrsfacilitet. I 2018 modtog hun 3R prisen for hendes arbejde med at implementere de 3R’er på Aarhus Universitet (Institut for Klinisk Medicin).

Birgittes vision for 3R-området er, at der arbejdes aktivt med forskning og uddannelse inden for alle 3R’er. Nye metoder, som besvarer spørgsmål, der tidligere krævede dyreforsøg, skal udvikles; Der skal forskes og uddannes i metoder, der minimerer smerte, stress og lidelse og som giver forsøgsdyr mulighed for at udøve deres normale adfærd; Forskningen for at reducere antallet af dyr som indgår i forsøg skal styrkes. For at nå i mål med alle 3 R’er, er det vigtigt med tværfagligt samarbejde.

Birgitte kan bidrage med sin erfaring som forsker, dyrlæge og leder og kan også bidrage med den viden hun har omkring systematiske reviews (oversigtsartikler) i gruppen AUGUST (Aarhus University Group for Understanding Systematic reviews and meta-analyses in Translational preclinical science) som hun er medstifter af.

Om målet for 3R-Centerets arbejde mener Birgitte: ”Vi skal arbejde med alle aspekter af 3R. Vi skal sørge for at udvikle alternativer til at bruge dyr i forsøg; vi skal have særligt fokus på de forhold som forbedrer levevilkårene for de dyr som nu engang indgår i forsøg og så skal vi bruge eksisterende viden og optimere planlægning og rapportering til at reducere antallet af dyr, der indgår i forsøg.”

Birgitte Kousholt, som blev bestyrelsesmedlem i 2022, ses her på Danmarks 3R-Centers symposium i 2021, hvor hun holdt et oplæg om sin forskning.