Erwin L. Roggen (bestyrelsesmedlem siden 2013)

Om arbejdet i Danmarks 3R-Center forklarer Erwin (foråret 2023):

"Min vision på 3R-området har altid været at drive anvendelse og accept (hos både industri og myndighederne) af testmetoder og strategier, som er med til at sikre sundhed og sikkerhed uden brug af
forsøgsdyr. Den igennem årene stigende kvalitet af ansøgningerne om 3R-forskningsmidler inkluderende dyrefri metoder antyder, at Danmarks 3R-Centers indsats har gjort en positiv forskel.

Derudover har 3R-centret haft succes med at drive vidensindsamling og vidensdeling, erfaringsudveksling og etablering af bedste 3R-praksis, kommunikation, undervisning/træning og facilitering. Der er dog stadigvæk en lang vej at gå, før disse metoder bliver allemandseje og førstevalg.

Som mål for 3R-centerets fremtidige arbejde ser jeg det som vigtigt, at der forsøges etableret en tankegang i forsøgsdyrsmiljøet, hvor man indledningsvist tænker i dyrefri metoder, når der skal testes, udvikles og markedsføres nye produkter og først i det tilfælde, at sådanne metoder ikke er løsningen, herefter overvejer at anvende dyremodeller. Da det for de fleste akademiske forskningsgrupper – men også for mindre biotekvirksomheder – kan være en dyr og et økonomisk svært opnåeligt mål at etablere dyrefri udviklingsmiljøer, bør den kommende bestyrelse – efter min mening – sætte etableringen af sådanne miljøer højest på dagsorden."