Lisbeth E. Knudsen (bestyrelsesmedlem 2013-2023)

Lisbeth E. Knudsen er professor i dyrefri toksikologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Hun er formand for det lokale etiske udvalg for fakulteterne SCIENCE og SUND og udpeget medlem af en af de regionale videnskabsetiske komiteer. LEK er medlem af det lokale dyrevelfærdsorgan på SUND ved Københavns Universitet fra 2005 og bestyrelsen for det danske 3R-center fra 2013.

Lisbeths forskningsinteresser omfatter toksikologi, genotoksikologi, biomonitoring af miljømæssige og erhvervsmæssige eksponeringer og tidlige virkninger, etiske aspekter af genetisk testning og human biomonitoring, følsomhedsmarkører og modtagelige grupper samt alternativer til dyreforsøg. Hendes hovedaktivitet er i undersøgelser af menneskelige eksponeringer for miljømæssige og erhvervsmæssige eksponeringer som f.eks. PCB i bygninger. Hun er det danske kontaktpunkt i Human Biomonitoring for EU-initiativ.

Hun var medlem af ECVAM Scientific Advisory Committee (ESAC) fra 2000 til 2009, EU's implementeringsgruppe om biomonitoring fra 2003 til 2012, den danske konsensusplatform for 3R-alternativer til dyreforsøg (DACOPA) fra 2003 til 2013.

Hun modtog Nordic Alternative Prize 2006 for at fremme udviklingen af alternativer til dyreforsøg. Hun var koordinator for det danske in vitro toksikologi netværk, tidligere præsident for den europæiske konsensusplatform for 3R-alternativer til dyreforsøg (ecopa) og tidligere præsident for European Mutagenesis and Genomics Society.

Bestyrelsesmedlem (2013-2023) Lisbeth E. Knudsen fra Københavns Universitet (Foto: Lars Bahl)