Lisbeth E. Knudsen

Lisbeth E. Knudsen er cand. scient. i toksikologisk biokemi, Ph.D. i biomedicin og professor i toksikologi. Hendes forskning omfatter brug af in vitro cellekulturer og humant væv til dokumentation af toksikologiske mekanismer og effekter i mennesker udsat for miljøfremmede eksponeringer. Data anvendes til forebyggelse af skadelige effekter på mennesker og indgår i myndigheders risikovurdering.

Lisbeth bidrager med sin meget omfattende organisatoriske erfaring indenfor 3R såvel nationalt som internationalt. Hun er p.t. præsident for ECOPA (European consensus platform for alternatives) og har været medlem af ESAC (European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing – ECVAM Scientific Advisory Committee).

Lisbeth har desuden været tilknyttet DACOPA (Danish Consensus Platform for Alternatives to Animal Experiments) siden dets start i 2005.

Lisbeth ser målet for 3R-centerets arbejde sådan her: ”Jeg har visioner om at synliggøre dyre-fri undersøgelsesmetoder, formidle om 3R i Danmark til et bredere forum og igangsætte forskningsprojekter indenfor dyre-fri studier, herunder udvikle et forskeruddannelsesprogram tilknyttet de nationale forskerskoler.”

Søg på 3rcenter.dk