Lotte Martoft (bestyrelsesmedlem siden 2023)

Lotte Martoft er uddannet dyrlæge og har en Ph.D. fra Københavns Universitet. Hun kommer med 25 års erfaring i udførelse og ledelse af forsøgsdyrsforskning i lægemiddelindustrien og en bred baggrund og indsigt i alle dele af de 3R'er. Siden 2020 har lotte siddet i Sveriges 3R Centers National komité, hvor hun i dag også er forperson for den nationale komités ekspertgruppe.

Om arbejdet i Danmarks 3R centers bestyrelse siger Lotte:

”At arbejde hen imod erstatning, reduktion og forfining af dyreforsøg er min lidenskab. Som bestyrelsesmedlem i Danmarks 3R-Center og udvalget for forsøgsdyr og alternativer, stræber jeg efter effektivt at bidrage til udbredelsen og implementeringen af 3R-principperne både i dansk og europæisk kontekst.

Som forsker anser jeg alle 3R'er, som afgørende faktorer for at forbedre forskningskvaliteten. Udviklingen af nye dyrefri metoder, der kan forbedre forskningskvaliteten og bringe os nærmere en fremtid uden dyreforsøg, er en kilde til inspiration for mig. Jeg er åben over for forandring og arbejder ud fra overbevisningen om, at forandring bedst sker, når centrale interessenter involveres i aktivt samarbejde. Selvom vi alle ønsker en fremtid uden dyreforsøg, kan vores syn på vejen dertil variere. Mit mål er at fremme samarbejdet mellem de forskellige aktører for at opnå dette fælles mål.

Som dyrlæge, mangeårig personaleleder og forsker ser jeg, at det er afgørende, at vi, så længe vi stadig anvender dyreforsøg, fortsat fokuserer på at forfine dyreforsøg og optimerer plejen og opstaldningen af dyrene. Jeg ønsker at bidrage til at fremme principperne i "Culture of Care” med forbedret velfærd for dyrene og støtte til forsøgsdyrsteknikere og forskere i deres stræben mod øget åbenhed omkring deres arbejde.”