Terje Svingen (bestyrelsesmedlem siden 2023)

Terje Svingen har en baggrund i molekylær udviklingsbiologi og leder en forskningsgruppe ved DTU, som arbejder inden for reproduktionstoksikologi. Gruppens primære formål er at bidrage til bedre beskyttelse af mennesker mod skadelige effekter af miljøkemikalier, særligt skader der kan opstå under fosterudviklingen.

Terjes vision inden for 3R-området er at bidrage til en reduktion af antallet af dyr, der bliver anvendt for at teste industrielle kemikalier samtidig med, at vi beskytter mennesker og naturen mod de skadelige effekter, der kan opstå ved eksponering for kemikalier fra miljøet. På baggrund af øget kundskab om virkningsmekanismerne, der driver skadelige effekter i dyr og mennesker, kan vi nu i langt større grad udvikle og bruge alternative, dyrefrie testmetoder til at prædikere de effekter, der kan opstå i fx mennesker. Ved at understøtte og videreudvikle New Approach Methodologies (NAMs) inden for kemikalietestning, kan vi gøre meget for signifikant at reducere brugen af forsøgsdyr.

Inden for 3R Centrets rammer, ønsker Terje at bidrage til alle 3R principperne, fx ved at udvikle og promovere anvendelsen af såkaldte Adverse Outcome Pathways (AOPs), som værktøj til at understøtte testning og regulering af skadelige kemiske stoffer ved brug af dyrefrie metoder.