Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelses holdning til forsøgsdyr er, at anvendelse af forsøgsdyr skal begrænses mest muligt.
Derfor støtter Dyrenes Beskyttelse aktivt Danmarks 3R-centers arbejde med at erstatte, begrænse og forfine brugen af forsøgsdyr.

Ikke mindst har vi stor tiltro til, at arbejdet med fremme udvikling af og kendskabet til alternativer til forsøgsdyr vil bidrage til, at Dyrenes Beskyttelses ønske om afvikling af forsøgsdyr kan opnås.

Dyrenes Beskyttelse støtter op om Danmarks 3R-Centers arbejde - særlig arbejdet med alternativer til dyreforsøg har organisationens bevågenhed.