Lundbeck

For at kunne udvikle sikre og effektive lægemidler, er vi på Lundbeck nødt til at anvende forsøgsdyr. Vi stræber efter kontinuerligt at optimere forholdene for disse dyr, og benytter alternative metoder, når det er muligt. 

Det var derfor et naturligt valg for os at støtte Danmarks 3R-Center, således at vi kan være på forkant med udviklingen indenfor de 3 R’er. Gennem dette samarbejde støtter vi den fortsatte udvikling af alle 3 R’er, samtidig med at vi holder os orienteret om nye idéer og tiltag, som kan komme vores forsøgsdyr til gode.

Lundbeck er en af de medicinalvirksomheder, som yder et bidrag til Danmarks 3R-Center til glæde for forsøgsdyrene i Danmark.