Udvikling af en reagensglasmetode til at forudsige akut lungetoksicitet af imprægneringssprayprodukter (afsluttet)

Jorid Birkelund Sørli, Søren Thor Larsen

Sprayprodukter til imprægnering fx sko, tekstiler og byggematerialer er udbredt både i private husholdninger og i industrien. Produkterne er beregnet til at danne en vand- og smudsafvisende film på overfladen af materialerne, som derved beskyttes.

I forbindelse med påføringen vil der dannes små væskedråber i luften (aerosoler) som kan indåndes. En mindre del af de markedsførte produkter har desværre vist sig at kunne give anledning til akut forgiftning af brugeren og andre personer som opholder sig i nærheden af denne under sprayprocessen. Symptomerne er typisk hoste og åndenød, men kan i alvorligere tilfælde også inkludere nedsat lungefunktion og delvist sammenklappede lunger.

Den gældende standardmetode til at undersøge sprayprodukter for akut lungetoksicitet er at lade mus eller rotter indånde aerosoler af produktet og måle på dyrenes vejrtrækningsfunktion.

Vi har påvist, at giftigheden af imprægneringssprays kan skyldes at de ødelægger de såkaldte lungesurfaktant, som findes i den tynde væskefilm, som dækker lungernes inderside. Lungesurfaktant sørger for, at lungerne ikke klapper sammen under vejrtrækningen, og netop det forhold at visse imprægneringssprayprodukters kan ødelægge lungesurfaktantens virkning, er en del af forklaringen på, at delvist lungekollaps ses ved sværere forgiftninger med disse produkter.

Ved at teste virkningen af en række sprayprodukter på lungesurfaktant isoleret fra slagtesvin har vi påvist at de produkter, som giver anledning til en akut lungetoksisk reaktion i mus, også ødelægger lungesurfaktant i en reagensglasopstilling. Desværre virker den eksisterende reagensglasmetode kun for produkter, som kan opløses i vand. Dermed har det ikke været muligt at teste de mange olieopløselige produkter som findes på markedet.

Formålet med det nye projekt er at videreudvikle reagensglasmetoden, så en bredere vifte af imprægneringssprayprodukter, herunder også de olieopløselige, kan testes. Hvis metoden viser sig brugbar, kan den bruges til at screene nye sprayprodukter for akut lungegiftighed og dermed nedbringe antallet af forsøgsdyr til dette formål.

Den "kunstige lunge"

I filmen kan du se, hvordan den "kunstige lunge" ser ud, som udvikles for at teste imprægneringsmidler i stedet for at anvende forsøgsdyr.